SPORTOVNÍ KLUB ARNIKA PLZEŇ

Autobus A4

Výuka lyžování

nástup v Plzni

Autobus vyjíždí ze seřadiště v Plzni (parkoviště před OC GLOBUS na Košutce).

odjezd
Plzeň 7:00

předpokládaný příjezd
Plzeň 19:00

Instruktoři

vedoucí autobusu
Petr Čabrada
Petr Čabrada

cvičitel lyžování SLČR
Částkova 17
326 00 Plzeň
mobil 777 973 614
e-mail petr.cabrada@doosan.com

zástupce vedoucího
Karel Doležal
Karel Doležal

cvičitel lyžování SLČR
Alešova 14
301 00 Plzeň
mobil 604 204 434